Header

Psychology


فوریه 11, 2018

مطالب روانشناسی : شم زنانه چیست؟

آیا هیچ گاه عبارات “شم زنانه” را شنیده اید. معنی این عبارت آن است که زنان دارای یک حس ششم خاص هستند که به آنها امکان میدهد موقیعیت های اجتماعی واعمالی را که برای مردان اسرارآمیز است بفهمند عقل ... Read More »

فوریه 11, 2018 0


فوریه 11, 2018

مطالب روانشناسی : سرماخوردگی ، شخصیت ، سبک زندگی

آیا شاد بودن احتمال سرماخوردگی را کاهش می دهد؟ از فین فین کردن دلخورید؟ چهره ای شاد به خود بگیرید. هرکسی می داند سرما خوردگی واگیر دارست. بااین وجود بعضی ها پشت سرم دچار سرماخوردگی میشود ولی عده ای دیگر ... Read More »

فوریه 11, 2018 0