Header

Psychologyبهمن ۲۲, ۱۳۹۶

مطالب روانشناسی : سرماخوردگی ، شخصیت ، سبک زندگی

آیا شاد بودن احتمال سرماخوردگی را کاهش می دهد؟ از فین فین کردن دلخورید؟ چهره ای شاد به خود بگیرید. هرکسی می داند سرما خوردگی واگیر دارست. بااین وجود بعضی ها پشت سرم دچار سرماخوردگی میشود ولی عده ای دیگر ... Read More »

بهمن ۲۲, ۱۳۹۶ 0