Header

مطالب روانشناسی : تاثیرات دما بر پرخاشگری

اثرات دمای بالا در پرخاشگری
بسیاری از افراد گزارش میدهند که اغلب در روزهای گرم وشرچی به صورتی خاص تحریک پذیر وزود خشمگین می شوند آیا به راستی رابطه ای بین آب وهوا و پرخاشگری انسان وجود دارد؟ روانشناسان بیش از سه دهه است که این پرسش را مورد مطاله قرار داده اند وبه این نتیجه رسیده اند که حرارت پرخاشگری را افزایش می دهد اما تا یک نقطه ی خاص.

فراتر از یک سطح خاص پرخاشگری ممکن است در واقع با بالا رفتن حرارت کاهش یابد زیرا مردم آنچنان ناراحت وخسته میشوند که عملا امکان کمتری خواهند داشت که دست به پرخاشگری آشکار بزنند به زبانی ساده تر وقتی مردم گرمشان میشود تحریک پذیر تر میشوند واحتمال دارد به دیگران هجوم آورند اما این رابطه ممکن است حدی داشته باشد . که ناشی از این واقعیت است که پس از قرار گرفتن طولانی در دمای بالا مردم آنچنان ناراحت میشوند که دچار رخوت وسستی شده و بر کاهش این ناراحتی تمرکز میکنند نه به حمله به دیگران _اما صرف نظر از این که این شرایط استثنایی واقعیتی بزرگ در عبارت گرمای خشم وجود دارد وآن اینکه وقتی دما بالا میرود خلق وخو نیز بالا رفته البته با پیامد های اجتماعی جدی آن .

You may also like ...

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *